ЕСРС - еСПОРТ САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ представља еспорт организације у Републици Српској те еспорт играче у Републици Српској.
Савез је основан 23.06.2022.године у Модричи од стране 4 еспорт клуба.
ЕСРС се бави промоцијом, популаризацијом и регулацијом еспорта у Републици Српској с циљем препознавања еспорта као спорта.
Дужност ЕСРС као кровне организације еспорта у Републици Српској је да пружи подршку при организовању такмичења и турнира у Републици Српској,
те да примељује светске стандарде које прописује међународна светска еспорт федерација (IeSF).


Циљеви савеза су:
1) организовање е-спортских догађаја и такмичења;
2) учешће на е-спортским догађајима и такмичењима у земљи и иностранству;
3) представљање и заступање електронског спорта у надлежним међународним
спортска друштва и такмичења која организују;
4) стварање услова за постизање врхунских спортских резултата;
5) старање о националним Е-спорт тимовима;
6) стално стручно усавршавање својих чланова кроз одговарајуће спортске стручњаке;
7) пружање помоћи својим члановима у унапређењу стручног рада;
8) организовање стручног усавршавања и усавршавања стручних кадрова у е-спорту;
9) подстицање бављења е-спортом;
10) подстицање рада својих чланова доделом награда и признања за изузетан спорт
резултате за допринос развоју и унапређењу е-спорта у Републици Српској;
11) усаглашавање активности чланица Савеза;
12) предлагање програма чланица Савеза за финансирање из јавних и нејавних извора
приходи;
13) уређење електронског система спорта у Републици Српској;
14) сарадњу са другим организацијама из области спорта у Републици Српској;
15) заступање заједничких интереса својих чланова пред државним органима и органима
јединица локалне самоуправе;
16) издавање сопствених публикација и подржавање издавања других значајних публикација
за развој е-спорта у Републици Српској;
17) утврђивање правила за обављање спортских делатности и делатности у области електронског спорта у
Република Српска, у складу са законом;
18) остваривање међународне спортске сарадње;
19) популаризација е-спорта у медијима, образовним институцијама и др
организације; и
20) друге активности и мере које доприносе остваривању циљева Савеза.